Με την ειδική αγωγή το χαρτοφυλάκιο της Μ. Τζούφη

Με ελάχιστες διαφορές σε σχέση με τον προκάτοχό της Κ. Ζουράρι, εκ των οποίων η κύρια είναι η ανάληψη της αρμοδιότητας της Ειδικής Αγωγής σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει η Γιαννιώτισσα Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, η κ. Τζούφη κρατά την αρμοδιότητα των σχολείων του απόδημου Ελληνισμού, «με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό» και αποκτά δύο επιπλέον αρμοδιότητες:

εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 33 του π.δ. 18/2018) και

εκ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των Τμημάτων Γ' Βιβλιοθηκών και Δ' Γενικών Αρχείων του Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 28 του π.δ. 18/2018)

Στις κατά άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό, γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς και στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού.

Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στις 9 Δεκεμβρίου του 2016 στον Κ. Ζουράρι, ήταν: α) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, β) του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας.