Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των Ιωαννίνων γυρίζουν την πλάτη στο συνδικαλισμό

Νικητής η αποχή, στις εκλογές για την ανάδειξη του συνδικαλιστικού οργάνου των πανεπιστημιακών δασκάλων των Ιωαννίνων…

Σε σύνολο 473 μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διοίκησης του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ψήφισαν μόλις οι 78!

Νικητής η αποχή, στις εκλογές για την ανάδειξη του συνδικαλιστικού οργάνου των πανεπιστημιακών δασκάλων των Ιωαννίνων…

Σε σύνολο 473 μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διοίκησης του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ψήφισαν μόλις οι 78!

Όλα τα ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα και η κάλπη έβγαλε το εξής αποτέλεσμα:

-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 40 (ΣΥΡΙΖΑ)

-Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΚΚΕ) 34

-Λευκά 4

Άλλες παρατάξεις δε μετείχαν στις εκλογές, γεγονός ενδεικτικό του ότι έχουν γυρίσει εντελώς την πλάτη οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, στον ενδοπανεπιστημιακό συνδικαλισμό.

Τους λόγους, ας τους αναζητήσουν αυτοί που ασχολούνται…