"Ναι" υπό όρους στις σεισμικές έρευνες υδρογονανθράκων από το Δήμο Σουλίου

«Ναι» υπό όρους στην αδειοδότηση των σεισμικών ερευνών για τα 15 χλμ. των δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Σουλίου, είπε το βράδυ της Δευτέρας, το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου.

Στη βάση της εισήγησης της Δημάρχου Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση, το δημοτικό συμβούλιο έβαλε μια σειρά από όρους για την αδειοδότηση και άναψε το «πράσινο» φως μόνο για το πρώτο στάδιο των σεισμικών ερευνών.

Η περιοχή παρέμβασης των σεισμικών σε όλη την Ήπειρο αφορά έκταση 400 χλμ. δικτύου. Το συνολικό μήκος των γραμμών εντός του Δήμου Σουλίου περιορίζεται σε λιγότερο από 25χλμ. (24,45χλμ). Βάση του Γεωφυσικού χάρτη αφορά τις ΤΚ Πλακωτής, Ελαταριάς, Καλλιθέας, Νεοχωρίου, Ψάκκας, Κρυσταλλοπηγής και Σαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης, κατά το υπ' αρίθμ 65/26-2-2018 έγγραφο του ΙΓΜΕ, προκύπτει ότι η εκτέλεση των γεωφυσικών – σεισμικών ερευνών για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ήπειρο δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόγειο υδατικό δυναμικό. Επίσης από τις μετρήσεις του ΙΓΜΕ που αφορούν στη δίαιτα των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων της πηγής Κρυσταλλοπηγής, από έρευνες θεωρείται ότι δεν θα επηρεαστούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εν λόγω καρστικού συστήματος και των υπογείων νερών της ζώνης εκτέλεσης των ερευνών στον Δήμο Σουλίου.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

• Να γίνει δεκτό το αίτημα της Energean Oil & Gas – Repsol ΑΕ, για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές δασικές εκτάσεις του Δήμου Σουλίου, στα πλαίσια της διενέργειας γεωφυσικών σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες «Σύμβαση Ιωαννίνων (Ν.4300/2014)»

• Η θετική γνωμοδότηση του σώματος αφορά αποκλειστικά την διενέργεια γεωφυσικών σεισμικών ερευνών και κανένα άλλο μετέπειτα στάδιο

• Οι ποσότητες δασικών προϊόντων (καυσόξυλα) που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκτάσεις θα διατεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής

• Η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί πλήρως την περιβαλλοντική νομοθεσία, την εγκεκριμένη Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την απόφαση έγκρισης της (ΑΕΠΟ) και τα πρόσθετα σχέδια περιβαλλοντικής δράσης (ΣΠΔ)

• Στην ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή της ΤΚ Ελαταριάς, καμία παρέμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί τόσο στο ελατόδασος όσο και στα χαραγμένα μονοπάτια.