Επιμελητήριο: Μετά το γραφείο κόκκινων δανείων έρχεται και η αναπτυξιακή εταιρεία

Μπρος έχει βάλλει τα προεκλογικά σχέδια των δύο παρατάξεων που την απαρτίζουν, η συμμαχική διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Τα μέλη των παρατάξεων «Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη» και «Ανεξάρτητο Επιμελητήριο» έχουν σηκώσει μανίκια από την πρώτη στιγμή έναρξης της νέας επιμελητηριακής θητείας και στο πλαίσιο του καλού και ξεκάθαρου κλίματος συνεργασίας που διακρίνει τη σχέση των δύο παρατάξεων, έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση των ιεραρχημένων στόχων της νέας διοίκησης.

Ο πρώτος εξ αυτών, ήταν η ίδρυση ενός γραφείου για «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια. Η απόφαση έχει ληφθεί από τα όργανα της διοίκησης και προχωρά η υλοποίησή της με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να στελεχωθεί και εξοπλιστεί. Στόχος του γραφείου θα είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηματίες - μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν επιχειρηματικά δάνεια μη ενήμερα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και για τις επιχειρήσεις, πέραν των νοικοκυριών, και με το εν λόγω γραφείο «κόκκινων» δανείων, η διοίκηση του Επιμελητηρίου θέτει ως στόχο τη στήριξη των επιχειρηματιών με όλα τα προσφερόμενα μέσα: ρύθμιση δανείων, εξωδικαστικός συμβιβασμός κτλ.

Το δεύτερο μεγάλο βήμα της νέας διοίκησης θα είναι η επαναδραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που υπάρχει αλλά εδώ και χρόνια έχει καταστεί ουσιαστικά ανενεργός, χωρίς να παράγει το προβλεπόμενο από το καταστατικό της έργο.

Εντός του Μαρτίου θα ληφθούν οι προετοιμαζόμενες αποφάσεις από τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου και θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο κοκ.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία θα είναι απελευθερωμένη από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του κεντρικού Επιμελητηρίου και θα μπορεί η διοίκηση δια μέσου της Αναπτυξιακής να «τρέχει» πρωτοβουλίες με πολύ γοργό τρόπο.

Έπονται αλλαγές στο οργανόγραμμα του Επιμελητηρίου που θα αλλάξει ουσιαστικά τη φυσιογνωμία του θεσμού, ανακατανέμοντας αρμοδιότητες και ισχυροποιώντας τη συλλογικότητα των αποφάσεων.

Ο πήχης για τη νέα συνδιοίκηση Μήτση – Δημητρίου έχει μπει ψηλά και ο πρώτος χρόνος δείχνει όρεξη για δουλειά…