Άτακτη υποχώρηση Σπίρτζη με τις απαλλαγές των διοδίων

Τα πράγματα στη θέση τους έρχεται να βάλλει ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης με μια τροποποίηση της δικής του υπουργικής απόφασης για τη μερική απαλλαγή κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού σε περιοχές όπως οι Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας με τα διόδια του Δροσοχωρίου και της Τύριας αντίστοιχα, η οποία πήρε ημερομηνία ΦΕΚ στις 15 Δεκεμβρίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο Υπουργός Υποδομών αναγνωρίζει τους αστερίσκους που υπάρχουν στην φιλολαϊκή του απόφαση για την απαλλαγή μερικών κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού και με την τροποποίησή της αναγνωρίζει ουσιαστικά πως δεν υφίσταται η μερική έστω απαλλαγή αλλά ότι επρόκειτο για την απόλυτη κοροϊδία.

Ο Υπουργός Υποδομών τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του σε χρόνο που δεν ξεπερνά τις δύο εβδομάδες, αναγνωρίζοντας αφενός τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει ο ίδιος με το συμπληρωματικό μνημόνιο της χώρας με τους δανειστές στην ολοκλήρωση της τελευταίας, τρίτης αξιολόγησης και αφετέρου το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο έχει παύσει προ πολλού να είναι κύριος της Εγνατίας Οδού. Ο οδικός άξονας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και έχει δρομολογηθεί η εκποίησή του. Συνεπώς κανένας Υπουργός από μόνος του δε μπορεί να χαρίζει διόδια στους πολίτες που αυτός κρίνει.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4459/Β/18-12-2017 και η σχετική επίμαχη αναφορά που αφορά την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων.

Η επίμαχη αναφορά αντικαθίσταται από το εξής: «5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Οι απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους αυτής άξονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, θα ισχύουν είτε α) κατά την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος είτε β) με την έγκριση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) της νέας τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της Εγνατίας Οδού και την έναρξη υλοποίησής της δια της εκδόσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων. Όποιο από τα δύο γεγονότα επισυμβεί ενωρίτερα θα ισχύσει πρώτο.

Με απλά λόγια παραδέχεται ο Υπουργός ότι η παντοδύναμη DGMOVEτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εγκρίνει τα νέα διόδια περί τον Απρίλιο του 2018 γιατί αυτό είναι εξαιρετικά πιθανότερο από το να ισχύσουν ως τότε τα αναλογικά διόδια στην Εγνατία Οδό.

Συμπέρασμα: απαλλαγές από τα διόδια... next year...