Ποιοι εκλέγονται στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (όλα τα ονόματα)

Ποιοι καταλαμβάνουν τις 31 έδρες της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων; Διαβάστε αναλυτικά όλα τα ονόματα.

Στο Τουριστικό Μεταφορών (1 έδρα) εκλέγεται ο:

«Ισχυρό Επιμελητήριο»: Παππάς Κωνσταντίνος αντί αυτού την έδρα παίρνει ο επικεφαλής της παράταξης Γρηγόρης Γκίκας

Στο Τμήμα Εξαγωγών (1 έδρα) εκλέγεται ο:

«Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη»: Χρυσοστόμου Ευθύμιος

Στο Εμπορικό Τμήμα (6 έδρες) εκλέγονται οι:

«Ισχυρό Επιμελητήριο»: Πρόκος Δημήτριος, Καμηνάς Βασίλειος

«Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη»: Δεβέκος Μιχαήλ, Γοργόλης Αλέξανδρος, Μάρκος Σπυρίδων αντί αυτού την έδρα καταλαμβάνει ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτριος Δημητρίου

«Ανεξάρτητο Επιμελητήριο»: Ζούκη - Ντέτσικα Κωνσταντίνα

Στο Μεταποιητικό Τμήμα (13 έδρες) εκλέγονται οι:

«Ισχυρό Επιμελητήριο»: Θεοδώρη Βασιλεία, Μπαράτσας Δημήτριος, Διδασκάλου Κυριάκος, Λιάκος Παναγιώτης (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας μένει εκτός ο Γεωργίτσης Νικόλαος)

«Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη»: Τσακανίκας Νικόλαος, Αρλέτος Ηλίας, Αργύρης Θεόδωρος, Παπαστεργίου Χαρίλαος, Μπάρμπας Βασίλειος, Δημητρίου Βάιος, Γιώτης Χρήστος του Ιωάννη

«Ανεξάρτητο Επιμελητήριο»: Σαραλιώτης Γεώργιος, Γιώτης Χρήστος του Δημητρίου κατόπιν εκλογής αντί της Τσινάβου Όλγα για τους οποίους έγινε κλήρωση λόγω ισοψηφίας, αντί του Γιώτη Χρήστου όμως, παίρνει την έδρα ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Μήτσης.

Στο Τμήμα Υπηρεσιών (10 έδρες) εκλέγονται οι:

«Ισχυρό Επιμελητήριο»: Παπαρούσης Χριστόδουλος, Ασλάνη Ελευθερία, Γιολδάση - Καμπέρη Αναστασία, Καλαμπόκης Νικόλαος

«Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη»: Βασιλείου Βασίλειος, Τάτσης Χρήστος, Γκρεμότσης Σπυρίδων, Θανασιά Ασημούλα

«Ανεξάρτητο Επιμελητήριο»: Μπέκας Σπυρίδων, Παππά Βασιλική