ΠΓΝΙ: Οργή για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για τις 199 θέσεις

Αντιμέτωπη με την οργή των πρώην εργαζομένων που δεν θα ξαναπάνε στα πόστα που μέχρι πρότινος υπηρετούσαν, στην καθαριότητα και την εστίαση του νοσηλευτικού ιδρύματος, βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας, η διοίκηση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος που έγινε την ίδια ημέρα, επικυρώθηκαν τυπικά οι προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου των 199 ατόμων που θα καλύπτουν στο εξής, τις θέσεις που μέχρι πρότινος κάλυπταν οι εργολαβικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις 164 θέσεις καθαριστών/-στριών (ΥΕ), 22 τραπεζοκόμων (ΥΕ), 7 λαντζέρηδων (ΥΕ) και 6 βοηθών μαγείρων (ΥΕ).

Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων βρίσκει εκτός αυτών, τους μισούς περίπου από τους μέχρι πρότινος εργαζόμενους σε εργολάβους, λόγω μη επαρκών μορίων και αναμένεται «βροχή» ενστάσεων. Την ίδια ώρα δε, δεν αποκλείεται και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων από τον ανάδοχο της καθαριότητας, η οποία θα μπλοκάρει περαιτέρω την όλη διαδικασία.

Η αδιάβλητη διαδικασία

Οι εργαζόμενοι που αποκλείονται από τους προσωρινούς πίνακες, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν τα μόρια που απαιτούνται. Να σημειωθεί πως το διαγωνισμό διεξήγαγε επιτροπή του Νοσοκομείου και οι αιτήσεις απευθύνονταν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η όλη διαδικασία είναι δύσκολο να κριθεί ως αδιάβλητη, γιατί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τα αποτελέσματα στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα τα επικυρώσει, καθώς η πληρωμή των εργαζομένων θα γίνεται μέσα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Δεν αποκλείεται ωστόσο, να έχουν υπάρξει λάθη, στο ένα και μόνο απαιτούμενο προσόν της προκήρυξης, πέραν του ηλικιακού ορίου (18-65): «Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης…».