Συμμετοχικός σχεδιασμός στο Δήμο Ιωαννιτών: Το πείραμα πέτυχε!

67 προτάσεις κατατέθηκαν συνολικά στο πρώτο στην πρώτη ανοιχτή διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού του Δήμου Ιωαννιτών, διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι με αναφορά στους τομείς της Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του πολίτη, Πολιτισμού/Τουρισμού/Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας, Εκπαίδευσης και Κοινόχρηστων χώρων. Από το σύνολο των προτάσεων οι 38 υποβλήθηκαν από πολίτες, οι 20 από φορείς και οι 9 από ομάδες πολιτών, ενώ ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ.

67 προτάσεις κατατέθηκαν συνολικά στο πρώτο στην πρώτη ανοιχτή διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού του Δήμου Ιωαννιτών, διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι με αναφορά στους τομείς της Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του πολίτη, Πολιτισμού/Τουρισμού/Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας, Εκπαίδευσης και Κοινόχρηστων χώρων. Από το σύνολο των προτάσεων οι 38 υποβλήθηκαν από πολίτες, οι 20 από φορείς και οι 9 από ομάδες πολιτών, ενώ ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ.

«Για πρώτη φορά στα Γιάννενα, εγκαινιάσαμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία, αυτή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Επιδιώξαμε την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από τη διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμο, γιατί ως δημοτική αρχή δεν επικαλούμαστε προσχηματικά τη μεγάλη αξία της συμμετοχής στη τοπική διακυβέρνηση, αλλά πιστεύουμε και επιδιώκουμε την επίλυση των προβλημάτων, ή την προτεραιοποίηση των αναγκών της κάθε περιοχής – γειτονιάς ή κοινωνικής ομάδας μέσα από την αυθεντική έκφραση της γνώμης και της πρότασης των ομάδων πολιτών, των δημοτών και των φορέων».

Αυτό δήλωσε ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

Αξιολόγηση

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 100 ο οποίος θα προκύπτει σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης των ακόλουθων κριτηρίων:

•           Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 20 Βαθμοί

•           Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί

•           Εύρος παρέμβασης – Ωφελούμενοι: 10 Βαθμοί

•           Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης: 20 Βαθμοί

•           Καινοτομία-Πρωτοτυπία: 10 Βαθμοί

•           Θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 20 Βαθμοί

•           Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ: 10 Βαθμοί

Οι προτάσεις θα ελεγχθούν, εντός 20 ημερών, για την συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών: Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ένας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το:

•           Δημόσιο συμφέρον

•           Ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου

•           Ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστείλει στη συνέχεια τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής» η οποία αποτελείται από:

•           Τον Δήμαρχο

•           Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

•           Δυο Δημοτικούς Συμβούλους.

•           3 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στην διαδικασία.